Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye

Utolsó frissítés: 2016. június 28
Megjelent: 2012. máj. 11

pedszak

4600 Kisvárda, Szent László u. 42.

Tel./Fax: 45/500-027

e-mail: kvnevtan@gmail.com

web: kvnevtan.fw.hu

A Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben, a gyermekek jogairól szóló egyezményben arra vállalt kötelezettséget, hogy biztosítja minden testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos, valamint a személyiségfejlődésben gátolt, beilleszkedési, kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekek részére a szükséges iskoláztatás, illetőleg a minél teljesebb emberi élethez szükséges rehabilitációs, fejlesztő foglalkozások feltételeinek megteremtését. A feltételek közé tartozik annak az intézményrendszernek (pedagógiai szakszolgálatoknak) a fenntartása és működtetése, amely kiegészíti az óvodákban és iskolákban folyó oktató-nevelő munkát.

A pedagógiai szakszolgálat feladadatkörébe tartozik​:

​                                    -   gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

                                    -   fejlesztő nevelés

                                    -   szakértői bizottsági tevékenység

                                    -   nevelési tanácsadás

                                    -   logopédiai ellátás

                                    -   konduktív pedagógiai ellátás

                                    -   gyógytestnevelés

                                    -   iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

                                    -   kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az intézmény​ alaptevékenységét és működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről​ és a ​15/2013. (II. 26.) EMMI​ rendelet ​alapján​ folytatja.

 

NYÁRI NYITVATARTÁS

7-13 óráig

 

Intézményünk nyitva tartása a 2011. évi CXC törvény alapján folyamatos

Időpont Ügyeletes
06.27-07.01

pszichológus: Kovács Tamás

logopédus: Lénártné Kaczur Laura

07.04-07.08

gyógypedagógus: Szaniszlóné Veress Katalin

gyógytestnevelő: Rinkó Ágnes

07.11-07.15

gyógypedagógus: Varga Józsefné

fejlesztő pedagógus: Zsenyei Valéria

07.18-07.22

logopédus: Ónadi Bálintné

fejlesztő pedagógus: Oláhné Fucsku Krisztina

07.25-07.29

gyógypedagógus: Malmosné Takács Ágnes

logopédus: Kovács Attiláné

08.01-08.05 Himicsné Papik Gabriella igazgató
08.08-08.12

pszichológus: Vass Katalin

logopédus: Korbácsné Leleszi Erika

08.15-08.19 Himicsné Papik Gabriella igazgató
08.22-08.26

fejlesztő pedagógus: Eszterhai Emese

logopédus: Kocsiné Nyiscsák Emma

Az ügyeleti időpontok nem, viszont a szakemberek változhatnak.

                                                                                  Himicsné Papik Gabriella

                                                                                                 igazgató

Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

Utolsó frissítés: 2022. augusztus 01
Megjelent: 2012. március 19

Az iskola története

weiner 02

weiner 01Az intézmény az 1959-60-as tanévben alakult a Nyíregyházi Állami Zeneiskola tagiskolájaként. Kezdetben az akkor népszerű hangszerek oktatása folyt, zongora, mandolin, tangóharmonika, majd a szaktanárok megjelenésével egyre bővült a kínálat. Az iskola önállóvá válásakor már zongora, fuvola, klarinét, hegedű, gordonka, ütőhangszerek tanítását, illetve a hangszeres tantárgyakhoz kapcsolódó elméleti oktatást is ellátta.


A Zeneiskola vezetője az 1970-es évektől 1993-ig Somorjai G. Lehel volt, akinek kezdeményezésére vette fel az intézmény Weiner Leó zeneszerző, zenepedagógus nevét.
Az iskola kezdettől fogva ellátja nemcsak Kisvárda, de a környező települések zeneoktatás iránti igényét, így a körzet művészetoktatási központjává vált. A tanszakok és ezzel együtt a tanulói létszám fokozatosan nőtt.

weiner 03

weiner 041993 óta napjainkig Tóth Ágnes az intézmény igazgatója.
A 2000-2001-es tanévtől képviselőtestületi döntés következtében az iskola átalakult négy művészeti ágban oktató-nevelő komplex művészetoktatási intézménnyé, ezzel jelentősen bővült a felkínálható művészeti ágak, tanszakok köre. A négy művészeti ág együttes jelenléte lehetőséget adott a közelítésre, arra, hogy az iskola tanulói megismerkedhessenek minden művészeti ág kifejezési formáival, magasabb óraszámban mélyülhessenek el egy- egy ágazat tevékenységében, esetleg szakirányú továbbtanulásra is felkészülhessenek.
2006-ban a fenntartó önkormányzat úgy döntött, a kisvárdai növendékek művészeti nevelésének finanszírozását vállalja tovább, így a vidéki tanulók oktatásának ellátását átadta a DuoArt Művészeti Iskolának.

2007-től - a táncművészeti ág megszűntetésével - az iskola három művészeti ágat működtet, a zeneművészet mellett a képző-és iparművészet és a színművészeti ágat.
Kisvárda életében a kezdetektől fogva meghatározó a művészeti iskola jelenléte. Az iskola tanárai közül kerültek ki a kórusok vezetői, tagjai, zongorakísérői, sok esetben az általános iskolák énektanárai is. A tantestület tagjai aktív hangszerjátékosok, alkotóművészek. Tanáraink és növendékeink a helyi rendezvények –városi ünnepségek, közművelődési programok, iskolai, óvodai műsorok– állandó szereplői.

weiner 05

weiner 06Az iskola sikereinek fokmérője a szakirányú továbbtanulásban résztvevők száma is. Úgy érezzük, ebben sem kell szégyent vallanunk, hiszen az elmúlt 50 év alatt több mint hetven tanulót
vettek fel iskolánkból különböző zeneművészeti szakközépiskolákba, konzervatóriumokba. Sokan közülük már végzett zenetanárok, koncertező művészek, a Magyar Rádió zenei szerkesztői.
Kisvárda iskolaváros, oktatási és művelődési szempontból egyaránt megmutatkozik kohéziós ereje.

A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 50 éves múltja, az itt folyó szakmai munka, eredmények, és a felkínált szakok palettája egyaránt vonzza a gyermekeket intézményünkbe.

Az iskola elérhetőségei:

4600 Kisvárda, Szent László u. 42/A.
Tel. 45/506-124
Fax: 45/506-125

Honlap: http://weineriskola.hupont.hu/
E-mail: weinermuvisk@gmail.com
Intézményvezető: Komár Lívia

Teichmann Vilmos Általános Iskola

Utolsó frissítés: 2020. november 02
Megjelent: 2012. március 19
teichmann logo

TEICHMANN VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

4600 Kisvárda, Nap utca 26.
Tel./Fax: 45/415-243

E-mail: tvilmos@gmail.hu
Internet: www.teichmann-kisvarda.sulinet.hu

Igazgató: Czap Jolán
Igazgatóhelyettes: Bábás László

teichmann 16teichmann 17

teichmann 18teichmann 09

„Én szeretek a Teichmann Vilmos Általános Iskolába járni. Jó a hangulat, kedvesek a tanárok… Sokszor hallom, hogy vannak gyerekek, akik nem szívesen indulnak reggel a suliba. Talán nálunk kellene tanulniuk, akkor megváltozna a véleményük”

Egy teichmannos diák gondolatai.

Az iskolai oktató-nevelő munka alapelve:

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

teichmann 05teichmann 06

Mit kínálunk az iskolában tanuló diákoknak?

- Széleskörű, korszerű, időtálló ismeretanyag megszerzése
- Szeretetteljes iskolai légkör
- Az alsó tagozaton egész napos (iskolaotthonos) oktatás
- A felső tagozaton szakrendszerű oktatás, délután igény szerint tanulószobai foglalkozás
- Interaktív tábla, tanulói laptop használata
- Kompetenciák fejlesztése, gyakorlatban alkalmazható ismeretek megszerzése
- Könyvtár és internethasználat
- Bel- és külföldi táborok (csereiskolai program keretében
- Kirándulások
- Sokszínű szabadidős program:

néptánc, moderntánc
angol és informatika szakkör 1. osztálytól
szaktárgyi korrepetálás, tehetséggondozás
úszásoktatás
kézműves szakkör
dráma- és bábszakkör
sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, kézilabda, röplabda)
citera szakkör
DÖK rendezvények

- Gondtalan, boldog gyermekkor biztosítása.

teichmann 01teichmann 02

teichmann 03teichmann 04

Büszkék vagyunk arra, hogy:

- tanítványaink eredményesen szerepelnek városi, megyei, országos versenyeken,
- végzett tanulóink 65%-a érettségit adó középfokú oktatási intézménybe nyer felvételt, megállja helyét, majd diplomás fiatalként tevékenykedik, öregbítve ezzel Kisvárda hírnevét,
- a szülőkkel kialakított harmonikus kapcsolatra, a kötetlen, közösségformáló, diák - szülő - pedagógus részvételével szervezett programokra,
- a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázati program keretei között végzett munkánkra,
- A TIOP 1.1.1 pályázat által biztosított tanulói laptopok alkalmazásával tanulóink IKT-s (Infokommunikációs Technológia) fejlesztésére,
- az Európai Unió által finanszírozott határok nélküli partnerség megvalósulására. Az „Európai Csereiskola” program résztvevői a Kárpát-régió 4 országában 5, egyenként 1 hetes, ingyenes, nemzetközi táborban vehettek részt.
- a környezettudatos, egészséges életmódra nevelésre, amelynek az iskola falain túlmutató rendezvénye a Megyei Biológiai és Környezetismereti Verseny. A 18 év alatt egyre több intézmény vett részt a 3 fordulós általunk szervezett vetélkedőn.

teichmann 07teichmann 08

teichmann 10teichmann 11

Iskolánk rövid története:

A Teichmann Vilmos Általános Iskola 1945 óta működik, 1958-tól önálló intézményként Alapító Okirattal rendelkezik. A jelenlegi 8 tantermes (ebédlővel, tornateremmel, könyvtárral, szaktantermekkel, sportudvarral rendelkező) épületet 1979-ben építették. Akkor oktatási komplexumként (bölcsőde, óvoda, iskola, konyha) működött. A 3. Számú Általános Iskola 1995-ben vette fel a helyi kutató, tudós, növénynemesítő, Teichmann Vilmos nevét. A biológiát emelt óraszámban oktatjuk, már kisiskolás kortól nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatos, egészséges életmódra. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítva igyekszik az intézmény megfelelő szellemi, testi fejlettségű generációt nevelni.

teichmann 12teichmann 13

teichmann 14teichmann 15

Vári Emil Társulási Általános Iskola

Utolsó frissítés: 2022. máj. 16
Megjelent: 2012. március 19

vari 01Vári Emil Társulási Általános Iskola

4600, Kisvárda Mártírok útja 5.

Tel: 45/410-010

Honlap: https://www.varisuli.hu/

Email: variemil1982@gmail.com

Igazgató: Pokol Miklós

 

A Vári Emil Általános Iskola 1982-ben kezdte meg a működését Kisvárda város legfiatalabb iskolájaként. Ebben az évben – immár Regisztrált Tehetségpontként - 30. tanévünket kezdtük meg.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételekkel kellemes, családias légkört biztosítunk valamennyi tanulónknak.

Stabil, innovatív tantestületünk személyisége, felkészültsége, szakértelme biztosítja a minőséget.
Iskolánk gyermekközpontú, ezért legfontosabb célunk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk tanulóink számára. Nevelő - oktató munkánkkal elősegítjük diákjaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, kreativitásának fejlesztését, önállóságra, reális önértékelésre és önművelődésre nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességeiknek megfelelő szintű tudást sajátítsanak el, pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, magas szintű oktatásban részesüljenek, a középiskola választása reális és sikeres legyen, és önbizalommal, becsületes emberi tartással felvértezve hagyják el az intézményünket.

1-2.osztályban iskolaotthonos formában dolgozunk. Nevelőink számára a legfontosabb, hogy a kisgyermek érzelembiztonságban, szeretetteljes környezetben érezze magát iskolánk falai között. Ahogy egy szülő fogalmazott: „a gyakorlatilag reggeltől késő délutánig tartó iskolaotthonos oktatási rendszerben a pedagógus pótmamája a nagycsoportból kikerülő gyermeknek.”
Ugyancsak a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre építünk a 3-4. évfolyamon. A pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. Tantárgycsoportos oktatási formában tanítunk.

Az elmúlt években a nevelő testületünkkel, a szülőkkel és tanítványainkkal közösen kialakítottuk iskolánk sajátos arculatát. Az alapképzésen túl a negyedik évfolyamtól emelt óraszámú képzést kínálunk:

- A matematika tagozat: 25 éves hagyománnyal és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező képzési forma.
- A humán tehetséggondozás: játékos, nyelvi kreativitást megmozgató feladatokkal, szövegértési gyakorlatokkal, műelemzésekkel járul hozzá a személyiség fejlődéséhez.
- A természettudományos tehetséggondozás: a természettudományos tárgyakat megalapozó képzés, szélesíti a gyermekek látókörét, megoldást keres napjaink környezeti problémáira életkoruknak megfelelően.

A testnevelés tehetséggondozás: a szertorna, a futball, a kézilabda, a játékos sportverseny, az úszás lehetőségét kínáljuk diákjainknak.
A tanórán kívüli nevelési formák (szakkörök, foglalkozások, tánc és színjátszás, rendezvények, kirándulások, táborok) kialakításakor a tanulók érdeklődésére építünk. A Diákönkormányzat, a Napsugár Szabadidő Egyesület, a Diáksport Egyesület, a Piruett Táncegyesület s a közművelődési formák (könyvtár, múzeum, színház) színt, változatosságot, izgalmat jelentenek gyermekeink tanulmányi és szabadidős tevékenységében. Tehetséggondozó munkánkat a Művelt Tanulóifjúságért Alapítvány segíti.

„Az egyén szabad: Érvényre hozni mind, mi benne van, Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

(Madách Imre)

Somogyi Rezső Általános Iskola

Utolsó frissítés: 2022. augusztus 01
Megjelent: 2012. március 19

somogyi 01somogyi 02somogyi 03somogyi 04somogyi 06

SOMOGYI REZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4600 Kisvárda, Szent László út 35. sz.
Tel./Fax: 45/415-051

E-mail: somogyirezsoaltisk@gmail.com
Internet: https://www.somogyi-kisvarda.edu.hu/

Igazgató: Tamásné Dicső Ágnes

Gyermekközpontú iskolánkban arra neveljük tanítványainkat, hogy:

„Az a boldogság titka, ha azt tesszük, amit szeretünk, és megtanuljuk szeretni azt, amit meg kell tennünk, hogy ezt elérjük.” (Dexter Jager)

A gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb közege azonban továbbra is a család marad, de a nevelési és oktatási feladatban megjelenik a „második család” az iskola is. Az élet minden területén a legjobbat szeretnénk gyerekeinknek, amit intézményünkben igyekszünk megvalósítani.

Iskolánk, a Somogyi Rezső Általános Iskola Kisvárda legrégibb, 137 éves múlttal rendelkező oktatási intézménye. Patinás falai között az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. Az iskola vezetősége az alapos szakmai felkészültségű, gyermek centrikus, innovatív pedagógusokkal gyorsan fejlődő világunk igényeihez, elvárásaihoz igazodva választja ki az eszközökből és módszerekből a leghatékonyabbat, megteremtve ezzel a gyermek fejlettségéhez igazodó nevelő-oktató munka optimális feltételeit.

somogyi logoIskolánkban meghatározó a személyi közelség, a kölcsönös kapcsolattartás, az együttes tevékenység. A szülőktől rendszeresen érkező visszajelzések azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen, örömmel jönnek iskolába, ugyanúgy biztonságban érzik magukat itt, mint otthon.
A szereteten, gondoskodáson kívül az iskolai élet színes palettáját kínáljuk tanítványainknak.
Intézményünk profilja a kor igényeit, elvárásait elégíti ki. Jól felszerelt, korszerű nyelvi tantermekben (nyelvi laborban) emelt óraszámban tanítjuk első osztálytól az angol nyelvet, 6. évfolyamtól a tehetséges gyerekeknek második idegen nyelvként német nyelvet oktatunk. Az elmúlt években több tanulónk tett sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát. Az 1-2. osztályos gyerekek számára biztosítjuk, hogy – játékos formában – megismerkedjenek a számítástechnika alapjaival, 3. osztálytól óratervi óra keretében tanulják az informatika tantárgyat. Tehetséges tanulóink megyei és országos versenyeken öregbítik iskolánk hírnevét.
Az alapkészségek (olvasás, matematika) és kulcskompetenciák fejlesztésére nagy gondot fordítunk. A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások eredménye: az országos kompetenciaméréseken 4. 6. 8. évfolyamos tanulóink az országos átlag fölött teljesítenek. Végzős diákjaink sikeresen felvételiznek a középfokú oktatási intézményekbe, majd évvégén záróvizsgát tesznek. 1-4. osztályban iskolaotthonos, felső tagozaton tanulószobai foglalkozás keretében végezzük a nevelő-oktató munkánkat.
Iskolánk tágas, játékokkal felszerelt udvarán lehetőség van a szellemi munka utáni felfrissülésre. A kreatív játékokkal, televízióval, videóval felszerelt játékszobát minden alsó tagozatos gyerek használhatja. A nyelvi labor, a számítástechnika terem, a könyvtár is nyitva áll az érdeklődők előtt.
A szabadidős tevékenységünket színesíti az idei tanévtől a sakkoktatás. Az egészséges életmód követelményeit elégítik ki a futball, kézilabda, torna, úszás, népi-, modern- és társastánc foglalkozásaink is.

A sokirányú képzés mellett nagy türelemmel, empátiával, szeretettel igyekszünk élményekkel teli, boldog iskoláskort biztosítani növendékeinknek.

További cikkeink...

Címlap Városunk Alapfokú közoktatási intézmények Teichmann Vilmos Általános Iskola Városunk Alapfokú közoktatási intézmények

kisvarda logo 180x178

szechenyi 2020 info