Közérdekű információ

Önkormányzati képviselők számának meghatározása Kisvárda és Kékcse településekre vonatkozóan

Utolsó frissítés: 2014. február 12
Megjelent: 2014. február 12

hviKisvárda Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2014./II.10 ./HVI. sz. határozata a megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározásáról:

Bővebben...

Pályázati kiírás családgondozó munkakör betöltésére

Utolsó frissítés: 2014. február 12
Megjelent: 2014. február 12

szocialis szolgalatA Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárda Családsegítő Szolgálata, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

Bővebben...

Állás-pályázati kiírások a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolába

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 06

szentgyisk logoA Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pályázatot hirdet tanítói, óvodapedagógusi, dajkai állásra.

Bővebben...

Hibaelhárítás a Papi és a Tulipán út kereszteződésében

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 06

ivovizEzúton értesítjük az érintett lakosságot, hogy a Kisvárda Papi út - Tulipán út kereszteződésében, a Nyírségvíz Zrt. hibaelhárítási munkákat végez, mely miatt előreláthatólag másfél órán keresztül a vízszolgáltatás szünetel.

Bővebben...

Költözik a Kisvárdai Járási Hivatal

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 05

kormanyhivatalTisztelt Állampolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatalának Törzshivatala (hatósági osztály, szociális igazgatás, szabálysértési ügyek, általános igazgatás), valamint a Járási Gyámhivatal és a Járási Építésügyi Hivatal feladatát megszokott ügyfélfogadási rendben 2014. február 10. hétfőtől a felújított kisvárdai Városházán (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11.) látja el.

Bővebben...

A Nyírségvíz Zrt. lakossági tájékoztatója

Utolsó frissítés: 2014. január 21
Megjelent: 2014. január 21

nyirsegviz logo2013. június elsejétől a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. Kisvárda és környékének víz-és szennyvízszolgáltatója.

Bővebben...

A Városi Egészségügyi Alapellátás ünnepi munkarendje

Utolsó frissítés: 2013. december 21
Megjelent: 2013. december 21

rendeloTisztelt Betegek! Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy intézményünk 2013. december 24-től december 27-ig ügyeleti munkarendben működik.

Bővebben...

Pályázati Kiírás - A kisvárdai 0240/68 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlan értékesítésére

Utolsó frissítés: 2013. november 21
Megjelent: 2013. november 21

Kisvárda város

Polgármestere

Kisvárda, Szent László u. 7-11.

Távbeszélő száma 45/404-265

Száma:   3/4170-3/2013.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A kisvárdai 0240/68 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

1./ Értékesítésre kijelölt ingatlan: Kisvárda Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő kisvárdai 0240/68 hrsz.-ú, 1913 m2 nagyságú, telephely megnevezésű, forgalomképes ingatlant.

2./ Az ingatlan megvásárlására 2013. november 26. nap 16:00 óráig nyújthat be vételi ajánlatot természetes személy, vagy a 2011 évi CXCVI tv. 3 § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet, ez utóbbi hatályos adatait 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirattal köteles igazolnia vételi ajánlat benyújtásával egyidejűleg, valamint az ajánlattevő ugyanezen időpontig az induló vételár 20 %-ának megfelelő mértékű, 2.600.000 Ft bánatpénzt köteles befizetni a Kisvárda Város Önkormányzat Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10402142-21423509 számú költségvetési elszámolási számlájára és azt szintén igazolni.

Az induló vételár: 13.000.000 Ft azzal, hogy a vételár mentes az általános forgalmi adó alól.

A bánatpénz a tulajdonost illeti meg, amennyiben a vételi ajánlatot tevő a versenytárgyaláson nem vesz részt, a vételárba beszámít, amennyiben a vételi ajánlatot tevő nyeri a versenytárgyalást.

3./ A nyilvános versenytárgyaláson azok az ajánlattevők vehetnek részt, akik nyilatkozatot tesznek, hogy ajánlattételükkor tudomásuk van arról, hogy az ingatlant keretbiztosítéki jelzálog terheli, mely törlése folyamatban van.

4./ Szerződési feltételként határozza meg, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben a birtokba adás kötelezettsége az Eladót az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 1 éven belül terheli, valamint a Vevőt a rágcsáló mentesítés, az építmények bontása a birtokbaadást követő 1 éven belül terheli.

5./ A vételár megfizetése a szerződés hatálybalépésekor egy összegben esedékes. Megfizetését a Kisvárda Város Önkormányzatának -a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kisvárdai Fiókjánál vezetett 10402142-21423509 számú- költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni.

6./Az ingatlan vonatkozásában értékesítés esetén elővásárlási jog illeti meg sorrendben első helyen a Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14 § (2) és (4) bekezdése, 13 § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011 (V.12) önkormányzati rendelet 33 §-a előírása szerint, mivel a vételár meghaladja a 2.000.000,-Ft-ot. Az állam elővásárlási jogát a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Irodája a tulajdonos értesítése alapján gyakorolhatja. Mindezek alapján a értékesítési szerződés hatályba lépése a jogosult nemleges nyilatkozatának megérkezése, vagy az értesítés megküldését követő 35 napos határidő eltelte.

7./ Az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás Kisvárda Városi Önkormányzata honlapján, valamint a Kelet-Magyarország újságban kerül közzétételre, a versenytárgyalást az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága bonyolítja le.

Kisvárda, 2013. november 11.

                                                                                    Leleszi Tibor

                                                                                       polgármester

Katasztrófavédelmi lakossági tájékoztató

Utolsó frissítés: 2013. október 31
Megjelent: 2013. október 31

katasztrofavedelemTisztelt Lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk. Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos.

Bővebben...

Megszűnt a sárga csekk: díjbeszedőknél kell fizetni a hulladékszállítási díjat

Utolsó frissítés: 2013. október 25
Megjelent: 2013. október 22

dijbeszedokEzúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. évben társaságunk Kisvárda településen a lakossági hulladékdíjat nem postai sárga csekken, hanem díjbeszedő alkalmazásával szedi be.

Bővebben...

Pályázati kiírás óvodapszichológus munkakör betöltésére

Utolsó frissítés: 2013. október 08
Megjelent: 2013. október 08

kozigA Csillag-közi Központi Társulási Óvoda - Kisvárda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapszichológus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Bővebben...

Októbertől elektronikus az építési napló!

Utolsó frissítés: 2013. október 07
Megjelent: 2013. október 07

epitkezes2013. október elsején bevezetésre került az elektronikus építési napló kötelező alkalmazása. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében, az általános építmények - kivéve az Európai Unió által támogatott beruházások – esetében a 2013. október 1-e után induló kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló használata kötelező.

Bővebben...

Közérdekű közlemény, lótartók részére

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 02
Megjelent: 2013. augusztus 02

Lovak003Tisztelt Állattartó! Tájékoztatom, hogy a megyében 2013. második félévében szervezett formában ló vérvételezésre kerül sor. A vérvételezést csak szabályosan jelölt lovon lehet elvégezni.

Bővebben...

III. fokú hőségriasztás

Utolsó frissítés: 2013. július 25
Megjelent: 2013. július 25

hosegriadoTájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Paller Judit mb. országos tiszti főorvos asszony, az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott előrejelzési adatok illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakmai ajánlásai alapján 2013. július 25. (csütörtök) éjféltől a II.fokú hőségriasztást III.fokúra emelte és 2013. július 29. (hétfő) 24.00 óráig meghosszabbította.

Bővebben...

Kisvárda Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013./VII.18./HVI. sz határozata

Utolsó frissítés: 2013. július 18
Megjelent: 2013. július 18

Kisvárda Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013./VII.18./HVI. sz határozata a szavazókörök számának, sorszámának és területi beosztásának meghatározásáról.

Bővebben...

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka

Utolsó frissítés: 2013. július 17
Megjelent: 2013. július 17

ngkTájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka elkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás honlapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötelezi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie.

Bővebben...

Munkaszüneti nap az egészségügyi intézményekben július elseje

Utolsó frissítés: 2013. július 01
Megjelent: 2013. július 01

fszkJúlius elseje Semmelweis Nap, amely a kormány döntése alapján munkaszüneti nap az egészségügyi közszolgáltatóknál.

Bővebben...

Mezőgazdasági összeírás Kisvárdán is

Utolsó frissítés: 2013. június 13
Megjelent: 2013. június 13

mezgazOrszágosan mezőgazdasági összeírást tartanak 2013.június 1-30. között.A Központi Statisztikai Hivatal az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008 EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK rendeletének megfelelően mezőgazdasági összeírást hajt végre.

 

Bővebben...

Címlap Híreink Archívum Közérdekű információ

kisvarda logo 180x178