Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

2012. márc.
19.

szent laszlo 02

Az iskola neve: Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
Igazgató:
Kerezsi Béla

Székhelye, levelezési címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Telefon/fax: 45/405-210
Honlap: www.szlki-kisvarda.hu
Email: szentlaszlo@szlki.sulinet.hu

Fenntartó neve: Debrecen-nyíregyházi egyházmegye
Címe: 4024 Debrecen, Varga u. 4.

Iskolánk többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: óvoda, nyolc évfolyamos általános iskola, szakközépiskola, kollégium.
Iskolai pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a keresztény szemlélet, a nemzeti tudat, a demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése, a korszerű technikai-technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. Hisszük, hogy tanítványainkat a hazát tisztelő és szolgáló, a családot becsülő és szerető, a nemzetért tenni akaró polgárokká neveljük.
Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, amelyben – reményeink szerint – minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt.
Iskolánk legfontosabb célja, hogy kritikusan és módszeresen közvetítse az általános műveltséget, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzést biztosítson, és ezáltal a tanulók személyiségének kiteljesedésén munkálkodjon.
A szakközépiskolai képzést két szakterületen végezzük:
Gazdasági-szolgáltatási szakterületen belül közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és műszaki szakterületen belül informatika szakmacsoportot indítunk.
Érettségire épülő OKJ-s képzéseinket a munkaerőpiac igényeihez igazodva szervezzük. Ezek a képzések a gazdasági-szolgáltatási szakterületre, valamint az informatikára épülnek.

szent laszlo 03Meghirdetett képzéseink:

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző
- Ügyintéző titkár
- Vállalkozási ügyintéző
- Gazdasági informatikus
- Postai ügyintéző
- Irodai asszisztens

 

Óvodai nevelés: 2006 szeptemberétől intézményünk a mai kornak mindenben megfelelő modern, 4 csoportos óvodai épülettel bővült. A jelenleg 120 férőhelyes, 1100 négyzetméteres létesítmény már a XXI. század követelményei szerint épült. Az intézményben a mindennapos nevelési feladatok ellátása mellett időt biztosítunk a játékra, megfelelő fejlődésre is. 

A napi hitpercek mellett középső- és nagycsoportban hetente egyszer felekezet szerinti hittan foglalkozást tartanak a hitoktatók. Kéthetente egyszer az iskolalelkésszel találkozhatnak gyermekeink, amit mindig nagy élménynek tekintenek.
A középiskolában tanító kollégák segítségével a középső- és nagycsoportos gyermekek a zenével, a nagycsoportosok az úszással, angol nyelvvel ismerkedhetnek. Minden csoportszobánkban található számítógép, melyen a gyermekek fejlődését szolgáló játékok vannak.
Óvodás gyermekeink a szabadban fedett homokozóban játszhatnak, valamint sószobánk gyermekeink egészségmegőrzését szolgálja. A korcsoportok mikrocsoportos formában heti két alkalommal látogatják terápiás céllal.

szent laszlo 01

Általános iskolai nevelés-oktatás: az általános iskolai képzés 2009 szeptemberétől indult felmenő rendszerben. Az ízlésesen kialakított tantermekben, illetve a pihenőszobában ideális lehetőség nyílik a tanulásra, illetve a kikapcsolódásra, olykor a relaxálásra is. A tanulók parkos környezetben kialakított, saját játszóterükön vezethetik le mozgásigényüket, élvezhetik a rendezett környezet szépségét. Iskolaotthonos oktatási formában neveljük és oktatjuk a ránk bízott gyermekeket. Az informatika és az angol nyelv játékos formában történő tanítása új színfolt a többi tantárgy oktatása között.

A középiskolai kollégium koedukált, minden lehetőséget biztosít a diákok tanulásához, szórakozásához, testedzéséhez.