Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

2012. márc.
19.

Az iskola története

weiner 02

weiner 01Az intézmény az 1959-60-as tanévben alakult a Nyíregyházi Állami Zeneiskola tagiskolájaként. Kezdetben az akkor népszerű hangszerek oktatása folyt, zongora, mandolin, tangóharmonika, majd a szaktanárok megjelenésével egyre bővült a kínálat. Az iskola önállóvá válásakor már zongora, fuvola, klarinét, hegedű, gordonka, ütőhangszerek tanítását, illetve a hangszeres tantárgyakhoz kapcsolódó elméleti oktatást is ellátta.


A Zeneiskola vezetője az 1970-es évektől 1993-ig Somorjai G. Lehel volt, akinek kezdeményezésére vette fel az intézmény Weiner Leó zeneszerző, zenepedagógus nevét.
Az iskola kezdettől fogva ellátja nemcsak Kisvárda, de a környező települések zeneoktatás iránti igényét, így a körzet művészetoktatási központjává vált. A tanszakok és ezzel együtt a tanulói létszám fokozatosan nőtt.

weiner 03

weiner 041993 óta napjainkig Tóth Ágnes az intézmény igazgatója.
A 2000-2001-es tanévtől képviselőtestületi döntés következtében az iskola átalakult négy művészeti ágban oktató-nevelő komplex művészetoktatási intézménnyé, ezzel jelentősen bővült a felkínálható művészeti ágak, tanszakok köre. A négy művészeti ág együttes jelenléte lehetőséget adott a közelítésre, arra, hogy az iskola tanulói megismerkedhessenek minden művészeti ág kifejezési formáival, magasabb óraszámban mélyülhessenek el egy- egy ágazat tevékenységében, esetleg szakirányú továbbtanulásra is felkészülhessenek.
2006-ban a fenntartó önkormányzat úgy döntött, a kisvárdai növendékek művészeti nevelésének finanszírozását vállalja tovább, így a vidéki tanulók oktatásának ellátását átadta a DuoArt Művészeti Iskolának.

2007-től - a táncművészeti ág megszűntetésével - az iskola három művészeti ágat működtet, a zeneművészet mellett a képző-és iparművészet és a színművészeti ágat.
Kisvárda életében a kezdetektől fogva meghatározó a művészeti iskola jelenléte. Az iskola tanárai közül kerültek ki a kórusok vezetői, tagjai, zongorakísérői, sok esetben az általános iskolák énektanárai is. A tantestület tagjai aktív hangszerjátékosok, alkotóművészek. Tanáraink és növendékeink a helyi rendezvények –városi ünnepségek, közművelődési programok, iskolai, óvodai műsorok– állandó szereplői.

weiner 05

weiner 06Az iskola sikereinek fokmérője a szakirányú továbbtanulásban résztvevők száma is. Úgy érezzük, ebben sem kell szégyent vallanunk, hiszen az elmúlt 50 év alatt több mint hetven tanulót
vettek fel iskolánkból különböző zeneművészeti szakközépiskolákba, konzervatóriumokba. Sokan közülük már végzett zenetanárok, koncertező művészek, a Magyar Rádió zenei szerkesztői.
Kisvárda iskolaváros, oktatási és művelődési szempontból egyaránt megmutatkozik kohéziós ereje.

A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 50 éves múltja, az itt folyó szakmai munka, eredmények, és a felkínált szakok palettája egyaránt vonzza a gyermekeket intézményünkbe.

Az iskola elérhetőségei:

4600 Kisvárda, Szent László u. 42.
Tel. 45/506-124
Fax: 45/506-125
E-mail: weinermuvisk@gmail.com
Intézményvezető: Tóth-Tömör Ágnes
helyettes: Vida Szűcs Mária