Vári Emil Társulási Általános Iskola

2012. márc.
19.

vari 01Vári Emil Társulási Általános Iskola

4600, Kisvárda Mártírok útja 5.

Tel: 45/410-010

Honlap:

Email:

Igazgató:Tóth László

 

A Vári Emil Általános Iskola 1982-ben kezdte meg a működését Kisvárda város legfiatalabb iskolájaként. Ebben az évben – immár Regisztrált Tehetségpontként - 30. tanévünket kezdtük meg.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételekkel kellemes, családias légkört biztosítunk valamennyi tanulónknak.

Stabil, innovatív tantestületünk személyisége, felkészültsége, szakértelme biztosítja a minőséget.
Iskolánk gyermekközpontú, ezért legfontosabb célunk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk tanulóink számára. Nevelő - oktató munkánkkal elősegítjük diákjaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, kreativitásának fejlesztését, önállóságra, reális önértékelésre és önművelődésre nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességeiknek megfelelő szintű tudást sajátítsanak el, pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, magas szintű oktatásban részesüljenek, a középiskola választása reális és sikeres legyen, és önbizalommal, becsületes emberi tartással felvértezve hagyják el az intézményünket.

1-2.osztályban iskolaotthonos formában dolgozunk. Nevelőink számára a legfontosabb, hogy a kisgyermek érzelembiztonságban, szeretetteljes környezetben érezze magát iskolánk falai között. Ahogy egy szülő fogalmazott: „a gyakorlatilag reggeltől késő délutánig tartó iskolaotthonos oktatási rendszerben a pedagógus pótmamája a nagycsoportból kikerülő gyermeknek.”
Ugyancsak a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre építünk a 3-4. évfolyamon. A pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. Tantárgycsoportos oktatási formában tanítunk.

Az elmúlt években a nevelő testületünkkel, a szülőkkel és tanítványainkkal közösen kialakítottuk iskolánk sajátos arculatát. Az alapképzésen túl a negyedik évfolyamtól emelt óraszámú képzést kínálunk:

- A matematika tagozat: 25 éves hagyománnyal és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező képzési forma.
- A humán tehetséggondozás: játékos, nyelvi kreativitást megmozgató feladatokkal, szövegértési gyakorlatokkal, műelemzésekkel járul hozzá a személyiség fejlődéséhez.
- A természettudományos tehetséggondozás: a természettudományos tárgyakat megalapozó képzés, szélesíti a gyermekek látókörét, megoldást keres napjaink környezeti problémáira életkoruknak megfelelően.

A testnevelés tehetséggondozás: a szertorna, a futball, a kézilabda, a játékos sportverseny, az úszás lehetőségét kínáljuk diákjainknak.
A tanórán kívüli nevelési formák (szakkörök, foglalkozások, tánc és színjátszás, rendezvények, kirándulások, táborok) kialakításakor a tanulók érdeklődésére építünk. A Diákönkormányzat, a Napsugár Szabadidő Egyesület, a Diáksport Egyesület, a Piruett Táncegyesület s a közművelődési formák (könyvtár, múzeum, színház) színt, változatosságot, izgalmat jelentenek gyermekeink tanulmányi és szabadidős tevékenységében. Tehetséggondozó munkánkat a Művelt Tanulóifjúságért Alapítvány segíti.

„Az egyén szabad: Érvényre hozni mind, mi benne van, Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

(Madách Imre)