Somogyi Rezső Általános Iskola

2012. márc.
19.

somogyi 01somogyi 02somogyi 03somogyi 04somogyi 06

SOMOGYI REZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4600 Kisvárda, Szent László út 35. sz.
Tel./Fax: 45/415-051

E-mail: titkar@somogyi-kisvarda.sulinet.hu
Internet: www.somogyi-kisvarda.sulinet.hu

Igazgató: Csörsz Ferenc
Igazgatóhelyettesek: Tamásné Dicső Ágnes, Lizanecz László

Gyermekközpontú iskolánkban arra neveljük tanítványainkat, hogy:

„Az a boldogság titka, ha azt tesszük, amit szeretünk, és megtanuljuk szeretni azt, amit meg kell tennünk, hogy ezt elérjük.” (Dexter Jager)

A gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb közege azonban továbbra is a család marad, de a nevelési és oktatási feladatban megjelenik a „második család” az iskola is. Az élet minden területén a legjobbat szeretnénk gyerekeinknek, amit intézményünkben igyekszünk megvalósítani.

Iskolánk, a Somogyi Rezső Általános Iskola Kisvárda legrégibb, 137 éves múlttal rendelkező oktatási intézménye. Patinás falai között az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. Az iskola vezetősége az alapos szakmai felkészültségű, gyermek centrikus, innovatív pedagógusokkal gyorsan fejlődő világunk igényeihez, elvárásaihoz igazodva választja ki az eszközökből és módszerekből a leghatékonyabbat, megteremtve ezzel a gyermek fejlettségéhez igazodó nevelő-oktató munka optimális feltételeit.

somogyi logoIskolánkban meghatározó a személyi közelség, a kölcsönös kapcsolattartás, az együttes tevékenység. A szülőktől rendszeresen érkező visszajelzések azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen, örömmel jönnek iskolába, ugyanúgy biztonságban érzik magukat itt, mint otthon.
A szereteten, gondoskodáson kívül az iskolai élet színes palettáját kínáljuk tanítványainknak.
Intézményünk profilja a kor igényeit, elvárásait elégíti ki. Jól felszerelt, korszerű nyelvi tantermekben (nyelvi laborban) emelt óraszámban tanítjuk első osztálytól az angol nyelvet, 6. évfolyamtól a tehetséges gyerekeknek második idegen nyelvként német nyelvet oktatunk. Az elmúlt években több tanulónk tett sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát. Az 1-2. osztályos gyerekek számára biztosítjuk, hogy – játékos formában – megismerkedjenek a számítástechnika alapjaival, 3. osztálytól óratervi óra keretében tanulják az informatika tantárgyat. Tehetséges tanulóink megyei és országos versenyeken öregbítik iskolánk hírnevét.
Az alapkészségek (olvasás, matematika) és kulcskompetenciák fejlesztésére nagy gondot fordítunk. A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások eredménye: az országos kompetenciaméréseken 4. 6. 8. évfolyamos tanulóink az országos átlag fölött teljesítenek. Végzős diákjaink sikeresen felvételiznek a középfokú oktatási intézményekbe, majd évvégén záróvizsgát tesznek. 1-4. osztályban iskolaotthonos, felső tagozaton tanulószobai foglalkozás keretében végezzük a nevelő-oktató munkánkat.
Iskolánk tágas, játékokkal felszerelt udvarán lehetőség van a szellemi munka utáni felfrissülésre. A kreatív játékokkal, televízióval, videóval felszerelt játékszobát minden alsó tagozatos gyerek használhatja. A nyelvi labor, a számítástechnika terem, a könyvtár is nyitva áll az érdeklődők előtt.
A szabadidős tevékenységünket színesíti az idei tanévtől a sakkoktatás. Az egészséges életmód követelményeit elégítik ki a futball, kézilabda, torna, úszás, népi-, modern- és társastánc foglalkozásaink is.

A sokirányú képzés mellett nagy türelemmel, empátiával, szeretettel igyekszünk élményekkel teli, boldog iskoláskort biztosítani növendékeinknek.