Beérkezett előzetes vitarendezési kérelmek

2012. máj.
07.

Kisvárda Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 17/C. §. (1) bekezdés b) pontja alapján nyújt tájékoztatást az
ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0002  azonosító számú pályázata kapcsán a Szent
László u. 7-11. alatti ingatlanon álló Polgármesteri Hivatal épületének
rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás során beérkezett
előzetes vitarendezési kérelmekről.

Városháza_előzetes_vitarendezési_kérelem_EnerGas_2011_08_11

Városháza_előzetes-vitarendezési_kérelem_NYírKomplett_2011_08-10

Városháza_előzetes_vitarendezési_kérelem_Nyírép_2011_08_09