ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 "Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztése"

2012. máj.
07.

Elkezdődött Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztése

2012. március 23-án pénteken, délután egy órakor hivatalosan is elkezdődött Kisvárda funkcióbővítő fejlesztése: Kisvárda Város Önkormányzata, mint az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 jelű pályázat kedvezményezettje, megkezdte a városközpont funkcióbővítő fejlesztését. Aprojektösszköltsége:1.117.049.773,-Ft,melyből az Európai Unió által nyújtott, visszanemtérítendő támogatás összege: 769.579.360,-Ft.

A projekt kezdő időpontja 2010.november 25., fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012.november25.

img095

A funkcióbővítő város-rehabilitáció keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- A Szent László utca sétáló utcává alakítása, új térburkolat készítése, zöldfelület bővítése. Egybefüggő, rendezvénytérként is hasznosítható hely jön létre, mely a település épített környezetének minőségi fejlesztésére irányul.

 

 

- Felszíni parkolók építése a Szent László és a Várday István utcákon illetve a Malomközben.

- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése, mely – egyebekmellett – lehetőséget biztosít arra, hogy az Építési osztály és a Gyámhivatal beköltözhessen a hivatal épületébe és megszűnjön a korábbi széttagoltság.

- A Városi Könyvtár teljesrekonstrukciója: a nyílászárók cseréje, szigetelés, a homlokzat-vakolatok és díszstukkók felújítása, illetve belső épület-felújítás. A könyvtár komplex, funkcióbővítő fejlesztésének eredményeként egy alternatív kulturális központ jön létre.

- Rendezvény-éskonferencia-központépítése (a régi mozi helyén).

- A PoncsákCukrászda (Sarok Kávéház) homlokzatánakfelújítása,melynekköszönhetően a belváros egyik régi épületének arculata változik meg.

„A műszaki megoldások célja egy megújult, korszerű városközpont kialakítása, amely mind az itt élőknek, mind az idelátogatóknak megfelelő életminőséget és szolgáltatásokat biztosít, látványos városi arculatot eredményez” – nyilatkozta LelesziTibor, Kisvárda polgármestere.

projekt01projekt02projekt04

Az ünnepélyes projektnyitó rendezvényen a város oktatási intézményeinek vezetői és a főutca üzleteiben érintett kereskedők is részt vettek. Utóbbi csoportot érintik azok az esetleges kellemetlenségek, melyek a munkálatok alatt, illetve a kivitelezés után jelentkezhetnek.

Felszólalásaikban aggodalmukat fejezték ki a főutca sétáló utcává alakításával kapcsolatban, mert - véleményük szerint - a fejlesztés csökkenteni fogja az egyébként sem túl nagy vásárló forgalmat.

Dr.SesztákMiklós országgyűlési képviselő a kereskedőkhöz szóló válaszában hangsúlyozta, hogy a funkcióbővítő fejlesztés egy, a múltból öröklött pályázat volt, melynek sztornózása nagy költségveszteséggel járt volna Kisvárda Önkormányzatának.

„Az eredeti látványterven változtatva, igyekeztünk úgy folytatni a vissza nem térő lehetőségekkel és nagy állami támogatással bíró projektet, hogy az a lehető legjobb legyen Kisvárda jelenére és jövőjére nézve. A változás mindig valami újnak, ez esetben 

valami jobbnak a kezdete, srajtunk, városlakókon múlik, hogy egy szemléletváltással hogyan tudjuk kihasználni és a város élhetőbbé tételével alkalmazni az új lehetőségeket.” - mondta dr.Seszták Miklós.

projekt05projekt07projekt08

„Kisvárda városa - minden túlzás nélkül állíthatom - történelmi pillanatok elé néz. Városvezetőként igazán boldog napként élem meg a mai napot, és remélem, ez a nyitó rendezvény, ez a  beruházás, kezdete lesz egy sohasem látott dinamikus fejlődésnek és változásnak.”

- mondta LelesziTibor polgármester, aki az elmúlt hónapokban többször egyeztetett az érintett vállalkozókkal, meghallgatva és számot adva javaslataiknak, kéréseiknek, aggodalmaiknak. A jelen lévő vállalkozók felszólalásikban meg is jegyezték, hogy örültek volna annak,

ha az évekkel ezelőtti projekt-indításkor, az akkori városvezetés is megkérdezi az ő véleményüket erről, az őket nagyban érintő beruházásról. Leleszi Tibor polgármester a projektnyitó rendezvényen is a további kölcsönös együttműködésről biztosította a kereskedőket,

s a munkálatokkal járó zavaró tényezőkért mind az ők, mind a városlakók megértését, türelmét kérte. A projekt műszaki vezetője biztosította a vállalkozókat arról, hogy a műszaki terveknek megfelelően, a főutca forgalom-elzárása ellenére zavartalanul lesz megoldható az

árurakodás is, illetve, hogy a különböző belső parkok, pihenők úgy lettek elhelyezve, hogy a tűzoltók, mentők, könnyen megközelíthessék az érintett területet.

projekt10projekt11

A projektnek köszönhetően, úgynevezett soft-programok kerülnek megrendezésre már ez év májusától. A városközpontba fókuszált soft tevékenységek keretén belül bűnmegelőzési rendezvények, egészséges életmódra nevelő programok, határon túli diák színjátszó

körök találkozója, irodalmi estek és tudományos tanácskozások, testvérvárosi gasztronómiai bemutató és legendák felelevenítését célzó kulturális programok kerülnek megrendezésre. A programok nem csak hogy felpezsdítik Kisvárda kulturális életét, hanem megnövelik

a turista-és vendég forgalmat is, ami nagy jelentőséggel bír a helyi kereskedelem és gazdaság terén. A soft tevékenységek elősegítik továbbá a fejlesztések eredményeinek megismerését és elfogadtatását, hozzájárulnak a közösségépítéshez, a helyi identitás erősítéséhez.

projekt12projekt14projekt15

Elkezdődött végre tehát egy olyan beruházás, amely mind nagyságrendjét, mind jelentőségét tekintve komoly fordulópont Kisvárda életében. „Elöregedett” városunk belvárosi arculata jelentősen átalakul, megváltozik, megújul. Kialakul egy új, korszerű városközpont, amely

mind az itt élőknek, mind az idelátogatóknak magasabb szintű életminőséget és szolgáltatásokat biztosít majd, sőt látványos városi arculatot eredményez.

tabla01tabla02tabla03

tabla04tabla05tabla06

- Durucz Gabi -

 

Folyamatos munkálatok városunk főutcáján

2012.június19-től kezdetét vette az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002számú „Kisvárda Funkcióbővítő integrált településfejlesztése” elnevezésű projekt kereténbelül, Kisvárda Szent László utca sétáló utcává kialakításának építésimunkálatai.

DSC 0022

A funkcióbővítő város-rehabilitáció keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- A Szent László utca sétáló utcává alakítása, új térburkolat készítése, zöldfelület bővítése. Egybefüggő, rendezvénytérként is hasznosítható hely jön létre, mely a település épített környezetének minőségi fejlesztésére irányul.

- Felszíni parkolók építése a Szent László és a Várday István utcákon illetve a Malomközben.

-Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése, mely -egyebek mellett- lehetőséget biztosít arra, hogy az Építési osztály és a Gyámhivatal beköltözhessen a hivatal épületébe és megszűnjön a korábbi széttagoltság.

- A Városi Könyvtár teljes rekonstrukciója: a nyílászárók cseréje, szigetelés, a homlokzat - vakolatok és díszstukkók felújítása, illetve belső épület-felújítás. A könyvtár komplex, funkcióbővítő fejlesztésének eredményeként egy alternatív kulturális központ jön létre.

- Rendezvény-és konferencia-központ építése (a régi mozi helyén).

- A Poncsák Cukrászda (Sarok Kávéház) homlokzatának felújítása, melynek köszönhetően a belváros egyik régi épületének arculata változik meg.

IMGP1214IMGP1180IMGP1181

A Kisvárda főutcáját érintő munkálatok megkezdését követően forgalmi rend változás történt a közlekedésben: az eddig a Mártírok útján elhelyezett STOP tábla most átkerült a Szent László utcára, elsőbbsége tehát a Mártírok útjáról érkezőknek van.

A Sétáló utca kialakítása szakaszosan kerül kivitelezésre. Lapzártánk időpontjában a szegélykövek és az aszfaltréteg bontási munkálatai történtek az utca teljes hosszában. A burkolatbontás során a kivitelező folyamtatosan végzi a meglévő közművek feltárását. A munka

végzésre a munkaterületet Kisvárda Város Önkormányzata úgy adta át a Kivitelező részére, hogy a lakosság biztonsága és zavartalan ellátása is biztosított legyen.

IMGP1182DSC 0017DSC 0021

A beruházás kivitelezési munkálatai a projekt valamennyi szegmensét illetően az ütemterv szerint haladnak. A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése a zavartalan és balesetmentes munkavégzés érdekében csak úgy történhet meg, ha a hivatali 

munka nem az épületben folyik tovább. Augusztusban költözik a Polgármesteri Hivatal

A munkálatok idejére, a kivitelezésvégéigaPolgármesteriHivatalosztályai előreláthatólag 2012. augusztus 10-től, akövetkező ideiglenes helyszínekreköltöznek:

- A polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző és az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály a Szent László út 20 szám alatt lévő épületbe.

- A Járási Hivatalok várható feladatkörébe tartozó – okmányirodai, gyámhatósági – feladatok ellátása, ügyek intézése ezen időszak alatt a Kossuth út 25. szám alatt (volt KSZSZ) lévő épületben történik.

- A Kincstári, Jogi és Adó Osztály, valamint a Lakosságszolgálati Osztály egy része a Várday I. úton lévő, Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola területén található „Kúria” épületébe költözik. A bejárat a Várday I. utca felől lesz kialakítva.

Az osztályok megváltozott telefonos elérhetőségeiről és az egyes ügyintézések konkrét helyéről a városi honlapon, a Kisvárda Újság következő számában, illetve valamennyi családhoz eljutatott szórólapon tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. Az ügyintézés idejére a parkolási

lehetőség – korlátozott területen – de valamennyi helyszínen megoldott lesz. „Bízva a lakosság további együttműködésében, köszönöm türelmüket, megértésüket, az átmeneti problémák rugalmasan történő kezelését. Elkezdődött végre egy olyan beruházás, amely mind 

nagyságrendjét, mind jelentőségét tekintve komoly fordulópont Kisvárda életében. „Elöregedett” városunk belvárosi arculata jelentősen átalakul, megváltozik, megújul. Kialakul egy új, korszerű városközpont, amely mind az itt élőknek, mind az idelátogatóknak magasabb szintű 

életminőséget és szolgáltatásokat biztosít majd, sőt látványos városi arculatot eredményez.” -mondta Leleszi Tibor polgármester.

A projekt összköltsége:1.117.049.773,-Ft, melyből az Európai Unió által nyújtott, visszanemtérítendő támogatás összege: 769.579.360,-Ft.

A projekt kezdő időpontja 2010. november 25. , fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012. december 31.

DuruczGabi

 

L A K O S S Á G I       T Á J É K O Z T A T Ó

 Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 azonosító számú „Kisvárda Funkcióbővítő Integrált Település fejlesztése” című projekt keretén belül Kisvárda, Szent László utca és Várday István utca közötti belső tömbben a tervezett parkírozók az I. ütem keretén belül a Malomköz utca felől történő bejárással ideiglenesen használhatóak. Az új parkírozók megközelíthetősége forgalomtechnikai szempontból egyelőre csak a Malomköz utcai bejáraton keresztül biztosított.

A régi Várday István úti bejárat, amely a NYÍRZEM Zrt. felé vezet, átépítésre kerül, ezért az újonnan kihelyezett forgalmi rend táblákat kérjük fokozottan szíveskedjenek figyelembe venni.

park01park05park07

 A Kivitelező az üzletek részére az áruszállítást és a behajtást biztosítani fogja. Az Önkormányzat a munkaterületet úgy adta át a Kivitelező részére, hogy a lakosság biztonsága és zavartalan ellátása biztosított legyen.

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosság további szíves türelmét és megértését a biztonságos munkavégzés és a projekt sikeres megvalósulása érdekében.

Leleszi Tibor polgármester

   dr. Ténai Sándor jegyző

 

L A K O S S Á G I  T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. június 19-től kezdetét veszi az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 számú „Kisvárda Funkcióbővítő integrált település fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül, Kisvárda Szent László utca „Sétálóvá” kialakításának építési munkálatai.

A „Sétáló” utca kialakítása szakaszosan kerül kivitelezésre.

foutca01foutca02

A munkavégzésre a munkaterületet Kisvárda Város Önkormányzata úgy kívánja a Kivitelező részére átadni, hogy a lakosság biztonsága és zavartalan ellátása is biztosított legyen. Az érintett üzlettulajdonosok és a lakosság megértését és korrekt együttműködését kérjük

a folyamatos kivitelezés érdekében. A kivitelezés folyamán Kisvárda Város Önkormányzata kíván eleget tennia városlakók és üzlettulajdonosokkéréseinek, melyhez előre is megköszönjük a türelmüket.

A kivitelezés folyamán a Tisztelt Lakosságot Kisvárda Város Önkormányzata folyamatosan tájékoztatja. További kérdésükkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Bodnár Béla beruházási koordinátort kereshetik. A közvetlen elérhetősége Kisvárda Polgármesteri Hivatal

2. emelet 34. szoba, Tel:45/500-722, e-mail: beruhazas@kisvarda.hu.

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is megköszönve!

Leleszi Tibor polgármester

dr. Ténai Sándor jegyző

 

Ütemterv szerint kapja új külsejét városunk sétáló utcája

Ütemterv szerint halad az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 azonosító számú "Kisvárdafunkcióbővítőintegrálttelepülésfejlesztése"című nyertes pályázat.

A Sétálóutca kivitelezése folyamatban van, a jelenlegi készültségi fok eléri a 80%- ot. A sétáló utcához tartozó díszvilágítás kialakítása elkészült, a hozzá kapcsolódó műszaki átadás-átvétel 2012. október 25-én megtörtént.

konyvtar beruhazasparkolo beruhazas

A KonferenciaKözpont kivitelezésével kapcsolatban, a sürgősségre való tekintettel (mivel az előző kivitelező ellen csődeljárás indult) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező. A NYÍR-KOMPLETTKft. részére a munkaterület 2012. október 25-én átadásra került, a kivitelezés megkezdődött, melynek várható befejezése 2013. júniusára tehető.

setalo01 beruhazassetalo02 beruhazas

A VárosKönyvtár kivitelezése a felmerült belső pót-munkák miatt még folyamatban van, a várható befejezés 2012. november 30.

Az új parkolóállások kialakítása szintén az ütemterveknek megfelelően halad, a munkálatok várható befejezési időpontja 2012. év vége.

Durucz Gabi

 

További fotók a KÉPTÁRBAN...

                    Kisvárda és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány...

                    I. Kisvárdai Nemzetközi Hagyományörző és Gasztronómiai Fesztivál a Szabolcsi Pálinka Lovagrend Egyesület szervezésében...1.nap... 2.nap... 3.nap...

                    I. Szünidő Búcsúztató Amatőr Zenekarok Fesztiválja...

                    I. Családi Hétvége a környezettudatos életmód jegyében... 1.nap... 2.nap... 3.nap...

                    I. Kisvárdai Népművészeti Vásári Forgatag... 1.nap... 2.nap... 3.nap...

                    Kisvárdai 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány...

                    Művelt Tanulóifjúságért Alapítvány...

                    Határon-túli diák színjátszó körök találkozója...

Sajtóközlemény a nyitó rendezvényről...

NEXUS cikk...

MEGHÍVÓ...

 Kisvárdához méltó környezetben sétálhatunk a város szívében

Sikeresen pályázott Kisvárda Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 számú,Kisvárda Funkcióbővítő integrált település fejlesztéseelnevezésű városrehabilitációs projektre. A nyertes pályázatnak köszönhetően a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére 769.579.360,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a város Európai Uniós forrásból. A projekt összköltsége: 1.117.049.773,- Ft.

A funkcióbővítő város-rehabilitáció keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 

- A Szent László utca sétáló utcává alakítása, új térburkolat készítése, zöldfelület bővítése.

A beruházás keretében Kisvárda régi főutcája parkosítással egybekötött, térkövezett díszburkolatot és díszkivilágítást kapott. A teljesen átépített dr. Béres József park előtti részen a jövőben egy négy állásos csobogó díszíti a várost. Kisvárda régi főterén egy egybefüggő, rendezvénytérként is hasznosítható központi hely jött létre, mely a település épített környezetének minőségi fejlesztésére irányult és méltó arculatot adott a folyamatosan fejlődő kisvárosnak.

- Felszíni parkolók építése a Szent László és a Várday István utcákon illetve a Malomközben.

A régi, főtéri parkolóállások helyett nagyobb területen, ezáltal több férőhellyel rendelkező parkoló terület jött létre közel a város központjához. A parkolót a jövőben Kisvárda Város Önkormányzata üzemelteti, jegykiadó automaták működtetésével.

- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése.

Nevezett beruházás - azon túl, hogy az elöregedetté vált hivatali épületet új, korszerűbb és modernebb épületegyüttesé emeli – lehetőséget biztosít arra is, hogy a Polgármesteri Hivatal korábbi, helyszűke miatti osztály-széttagoltsága megszűnjön, s a jövőben egy épületben fogadja az ügyfeleket közösen a Járási Hivatallal.

- Rendezvény- és konferencia-központ építése.

A Polgármesteri Hivatal épületével egybeépített, a régi Mozi helyén felépülő új központ helyi, -megyei,-országos és nemzetközi konferenciák, rendezvények, a polgári házasságkötések lebonyolítására lesz alkalmas.

A Konferencia Központ kivitelezésével kapcsolatban, a sürgősségre való tekintettel (mivel az előző kivitelező ellen csődeljárás indult) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az új kivitelező. A NYÍR-KOMPLETT Kft. részére a munkaterület 2012. október 25-én került átadásra. A kivitelezés az új ütemterv szerint halad, a várható befejezés időpontja 2013. júniusára tehető.

- A Városi Könyvtár teljes külső rekonstrukciója.

A kivitelezésnek köszönhetően új külső homlokzattal, a díszstukkók és a tetőszerkezet felújításával, új nyílászárókkal, külső szigeteléssel illetve belső épület-felújítással fogja várni régi-és új vendégeit az azóta nevében is megújult Várday István Városi Könyvtár. A könyvtár komplex, funkcióbővítő fejlesztésének eredményeként egy alternatív kulturális központ jön létre, mely teljesen felújított külsejével Kisvárda egyik legimpozánsabb épületeként díszíti a város központját.

- A Poncsák Cukrászda (Sarok Kávéház) homlokzatának felújítása.

A régi épület felújított arculata új színfoltként illeszkedik a Sétáló utca környezetébe, biztosítva ezáltal is a kulturált, városi hangulathoz és arculathoz illő kikapcsolódási lehetőséget.

A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése, a Rendezvény- és konferencia-központ építése és a Poncsák Cukrászda (Sarok Kávéház) homlokzatának felújítása elnevezésű projektek várható befejezési munkálatai - az időközben szükségessé vált kivitelezői váltás miatt – 2013-ra tehetők.

A Sétáló utca a Nyír-Komplett Kft.; a Várday István Könyvtár konzorciumban a „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt. és a Nyír-Komplett Kft.; a parkolók a Magyar Aszfalt kivitelezésében valósultak meg.

2012. december 14-én pénteken délután, sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadás keretében hivatalosan is birtokukba vették a városlakók és az idelátogató vendégek a Kisvárda városi rangjához méltó új Sétáló utcát, s a hozzá tartozó parkolóállásokat.

DSC 0277DSC 0290DSC 0278

DSC 0293DSC 0297DSC 0295

A nemzeti színű szalagot dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, a KDNP országos alelnöke, Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere és Zámbó István, Kisvárda alpolgármestere vágta el.

IMGP4842IMGP4848IMGP4852

IMGP4856IMGP4860IMGP4866

Városunk történelmi egyházainak képviselői áldást adtak mind a Sétáló utca és a parkolók megvalósulására, mind a „tulajdonos” városlakókra és városvezetőkre. A megnyitó ünnepségen közreműködött az Arcadelt Kamarakórus.

Durucz Gabi

 

softlogok

USZT logo P368