Testületi ülés 2017. január 30-án

2017. jan.
26.

  

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§.-ában biztosított jogkörömben eljárva Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-Testületét
2017. január 30. (hétfő) 14:00 órára

testületi  ülésre  ö s s z e h í v o m. 

Az ülés helye: Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti Kistárgyalóterem /Kisvárda, Szent L. u. 7-11./


N A P I R E N D I  J A V A S L A T:

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester


2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság


3.)Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi üléstervének megállapítására
Előadó:  Leleszi Tibor polgármester
    

4.) Előterjesztés a Kisvárdai Egyesített Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására
Előadó:  Barabás Jánosné dr. jegyző
Véleményezi:  Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
                     Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

5.) Előterjesztés Dr. Pappné Dr. Forgács Zsuzsanna fogorvosnő, az Ábel-Dentál Kft. által működtetett  fogorvosi alapellátás rendelési idejének módosítására
     Előadó:  Leleszi Tibor polgármester
     Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
      Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
    Meghívott: Lukács Katalin Városi Egészségügyi Alapellátás Vezetője


6.) Előterjesztés iskolai felvételi körzetek véleményezésére  
  Előadó: Leleszi Tibor polgármester
       Véleményezi:   Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
          Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság


7.) Előterjesztés a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló kisvárdai labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztéshez szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés, valamint a beruházás lebonyolításához szükséges szerződések aláírására
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
     Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
        Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság


8.) Előterjesztés a KÁTÉ Bt.-vel peren kívüli megállapodás jóváhagyására
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
     Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
        Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
     Meghívott: Dr. Dankó Marianna önkormányzat jogi képviselője


9) Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztására.
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
     Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Napirend után: Bejelentések, egyebek.


Kisvárda, 2017. január 25.


                                        Leleszi Tibor
                                        polgármester