Közérdekű információ

Július elsején ZÁRVA lesznek a közszolgálati és az egészségügyi intézmények

Utolsó frissítés: 2014. június 30
Megjelent: 2014. június 30

zarvaJúlius 1-jén ünnepeljük a közszolgálati tisztviselők napját és a Semmelweis napot. Ebből az alkalomból mintegy százezer közszolgálati tisztviselő számára munkaszüneti, a szolgáltatásaikat igénybe vevők számára ügyintézésmentes nap lesz.

Bővebben...

Pályázat a kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezető posztjának betöltésére

Utolsó frissítés: 2014. június 26
Megjelent: 2014. június 26

k6A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye igazgató (tagintézmény-vezető) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Bővebben...

Pályázat családgondozó munkakör betöltésére

Utolsó frissítés: 2014. június 06
Megjelent: 2014. június 06

kisvarda logo hirhez 300x200A Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda, a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

Bővebben...

„Diákmunka a Strandon”

Utolsó frissítés: 2014. máj. 09
Megjelent: 2014. máj. 09

diakmunkaA „Diákmunka a Strandon” program 2014 nyarán is folytatódik. Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. diákmunkát hirdet a kisvárdai Várfürdő területén!

Bővebben...

Közterület-használat a majálison

Utolsó frissítés: 2014. április 16
Megjelent: 2014. április 15

DSC 00952014. május 01-én a korábbi évekhez hasonlóan Kisvárda Város Önkormányzata és a Kisvárdai Várszinház és Művészetek Háza szervezésében kirakodó vásárral egybekötött majális megrendezésére kerül sor a Vár u. végén illetve a Várkert területén.

Bővebben...

Felhívás eboltásra!

Utolsó frissítés: 2014. április 22
Megjelent: 2014. április 15

eboltasA kisvárdai ebeknél is esedékes a jogszabály által előírt éves, kötelező veszettség elleni oltás. A kutyatulajdonosoknak a kijelölt helyeken és időpontokban 3000 forintot kell fizetniük az ebek beoltatásáért és féregtelenítéséért.

Bővebben...

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Utolsó frissítés: 2014. március 18
Megjelent: 2014. március 18

hvi

Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 34/2014. (III.13.) ÖKT. h a t á r o z a t a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról

 

Bővebben...

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai

Utolsó frissítés: 2014. április 05
Megjelent: 2014. március 18

hvi

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai

 

Bővebben...

Hibabejelentő portál a közvilágítási bejelentésekhez

Utolsó frissítés: 2014. február 19
Megjelent: 2014. február 18

kozvilagitasA közvilágítási rendszert Kisvárdán működtető ENERIN Közvilágítási Kft. egy új üzemeltetési nyilvántartó rendszert vásárolt. Az újításnak köszönhetően, a közvilágítási hibákat a lakosság ezentúl az eddig megszokott bejelentési formákon túl a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon is megteheti, melynek elérhetősége:  https://kozvilhiba.hu.

Bővebben...

Önkormányzati képviselők számának meghatározása Kisvárda és Kékcse településekre vonatkozóan

Utolsó frissítés: 2014. február 12
Megjelent: 2014. február 12

hviKisvárda Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2014./II.10 ./HVI. sz. határozata a megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározásáról:

Bővebben...

Pályázati kiírás családgondozó munkakör betöltésére

Utolsó frissítés: 2014. február 12
Megjelent: 2014. február 12

szocialis szolgalatA Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárda Családsegítő Szolgálata, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

Bővebben...

Állás-pályázati kiírások a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolába

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 06

szentgyisk logoA Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pályázatot hirdet tanítói, óvodapedagógusi, dajkai állásra.

Bővebben...

Hibaelhárítás a Papi és a Tulipán út kereszteződésében

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 06

ivovizEzúton értesítjük az érintett lakosságot, hogy a Kisvárda Papi út - Tulipán út kereszteződésében, a Nyírségvíz Zrt. hibaelhárítási munkákat végez, mely miatt előreláthatólag másfél órán keresztül a vízszolgáltatás szünetel.

Bővebben...

Költözik a Kisvárdai Járási Hivatal

Utolsó frissítés: 2014. február 06
Megjelent: 2014. február 05

kormanyhivatalTisztelt Állampolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatalának Törzshivatala (hatósági osztály, szociális igazgatás, szabálysértési ügyek, általános igazgatás), valamint a Járási Gyámhivatal és a Járási Építésügyi Hivatal feladatát megszokott ügyfélfogadási rendben 2014. február 10. hétfőtől a felújított kisvárdai Városházán (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11.) látja el.

Bővebben...

A Nyírségvíz Zrt. lakossági tájékoztatója

Utolsó frissítés: 2014. január 21
Megjelent: 2014. január 21

nyirsegviz logo2013. június elsejétől a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. Kisvárda és környékének víz-és szennyvízszolgáltatója.

Bővebben...

A Városi Egészségügyi Alapellátás ünnepi munkarendje

Utolsó frissítés: 2013. december 21
Megjelent: 2013. december 21

rendeloTisztelt Betegek! Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy intézményünk 2013. december 24-től december 27-ig ügyeleti munkarendben működik.

Bővebben...

Pályázati Kiírás - A kisvárdai 0240/68 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlan értékesítésére

Utolsó frissítés: 2013. november 21
Megjelent: 2013. november 21

Kisvárda város

Polgármestere

Kisvárda, Szent László u. 7-11.

Távbeszélő száma 45/404-265

Száma:   3/4170-3/2013.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A kisvárdai 0240/68 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

1./ Értékesítésre kijelölt ingatlan: Kisvárda Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő kisvárdai 0240/68 hrsz.-ú, 1913 m2 nagyságú, telephely megnevezésű, forgalomképes ingatlant.

2./ Az ingatlan megvásárlására 2013. november 26. nap 16:00 óráig nyújthat be vételi ajánlatot természetes személy, vagy a 2011 évi CXCVI tv. 3 § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet, ez utóbbi hatályos adatait 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirattal köteles igazolnia vételi ajánlat benyújtásával egyidejűleg, valamint az ajánlattevő ugyanezen időpontig az induló vételár 20 %-ának megfelelő mértékű, 2.600.000 Ft bánatpénzt köteles befizetni a Kisvárda Város Önkormányzat Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10402142-21423509 számú költségvetési elszámolási számlájára és azt szintén igazolni.

Az induló vételár: 13.000.000 Ft azzal, hogy a vételár mentes az általános forgalmi adó alól.

A bánatpénz a tulajdonost illeti meg, amennyiben a vételi ajánlatot tevő a versenytárgyaláson nem vesz részt, a vételárba beszámít, amennyiben a vételi ajánlatot tevő nyeri a versenytárgyalást.

3./ A nyilvános versenytárgyaláson azok az ajánlattevők vehetnek részt, akik nyilatkozatot tesznek, hogy ajánlattételükkor tudomásuk van arról, hogy az ingatlant keretbiztosítéki jelzálog terheli, mely törlése folyamatban van.

4./ Szerződési feltételként határozza meg, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben a birtokba adás kötelezettsége az Eladót az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 1 éven belül terheli, valamint a Vevőt a rágcsáló mentesítés, az építmények bontása a birtokbaadást követő 1 éven belül terheli.

5./ A vételár megfizetése a szerződés hatálybalépésekor egy összegben esedékes. Megfizetését a Kisvárda Város Önkormányzatának -a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kisvárdai Fiókjánál vezetett 10402142-21423509 számú- költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni.

6./Az ingatlan vonatkozásában értékesítés esetén elővásárlási jog illeti meg sorrendben első helyen a Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14 § (2) és (4) bekezdése, 13 § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011 (V.12) önkormányzati rendelet 33 §-a előírása szerint, mivel a vételár meghaladja a 2.000.000,-Ft-ot. Az állam elővásárlási jogát a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Irodája a tulajdonos értesítése alapján gyakorolhatja. Mindezek alapján a értékesítési szerződés hatályba lépése a jogosult nemleges nyilatkozatának megérkezése, vagy az értesítés megküldését követő 35 napos határidő eltelte.

7./ Az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás Kisvárda Városi Önkormányzata honlapján, valamint a Kelet-Magyarország újságban kerül közzétételre, a versenytárgyalást az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottsága bonyolítja le.

Kisvárda, 2013. november 11.

                                                                                    Leleszi Tibor

                                                                                       polgármester

Katasztrófavédelmi lakossági tájékoztató

Utolsó frissítés: 2013. október 31
Megjelent: 2013. október 31

katasztrofavedelemTisztelt Lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk. Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos.

Bővebben...

Címlap Híreink Archívum Közérdekű információ

kisvarda logo 180x178